Interreg Vlaanderen-Nederland

Smart Farming & Food Processing

Hoog mikken voor de Lage Landen!

Interreg Vlaanderen-Nederland ondersteunt samenwerking tussen Vlamingen en Nederlanders voor een beter EuropaVa
.
Bezoek de project website hier.

Een slimmer Europa

De landbouw en de voedselverwerkende industrie staan voor een grote transitie. Het hele voedselsysteem moet beter in balans komen met natuur, milieu en gezondheid. Uitdagingen die de sector het hoofd moet bieden zijn o.a. het terugdringen van het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen en een groeiend tekort aan werknemers door zwaar en eentonig werk. Aan de voedselproductiezijde zijn aanpassingen nodig zoals het inzetten van mechanische en thermische onkruidbestrijding, het inzetten van flexibelere en slimmere teeltsystemen en het inzetten van precisiebemesting. Aan de voedselverwerkende zijde is het dan weer belangrijk om te kunnen omgaan met meer diverse en kleinere hoeveelheden gewassen die meer lokaal worden afgezet.

Doelstellingen van het project

Het project heeft als doel om een belangrijke bijdrage te leveren aan de noodzakelijke transitie in de landbouw en voedselverwerkingsindustrie door een geselecteerd aantal uitdagingen op te pakken en middels het ontwikkelen van technisch en commercieel kansrijke innovatieve oplossingen de transitie aan te pakken en te versnellen.

Smart Agro

Inzet van autonome robots voor onkruidbestrijding, snoeien, oogsten, precisiebemesting, herkenning en beheersing van gewasziekten en -plagen

Samenwerken

Lead partner binnen het project: Breda Robotics
Lead samenwerkingspartner Meulwaeter

Screenshot 2024-05-15 at 11.23.11.png
By using this website you agree to our cookies & privacy policy

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.